Kas yra meditacija ?

Bendriausia prasme galima sakyti, kad meditacija – tai sąmoningumo lavinimo metodas, kurio metu yra susitelkiama į kokį nors objektą arba į sąmoningą būties suvokimą. Meditacijoje sąmoningumas atsiveria kaip mąstymo ir jausmų, taigi proto ir „širdies“, stebėtojas.
Meditacija leidžia atsisiet nuo iliuzinės savasties, klaidingai nesitapatint su mintimisemocijomis, fiziniu kūnu, materialine nuosavybe, visuomeniniu vaidmeniu ir padėtimi bei savo asmeniniu įvaizdžiu. Šią saviapgaulę kursto mintys ir jas lydinčios emocijos atsispindinčios kūne.

Tylos meditacija

Tyla nėra kažko nebūvimas, ji nėra vien nekalbėjimas,

Bet pozityvus ir tobulas pasaulis savyje.

Tyla yra didi jau tuo, kad paprasčiausiai ji yra.

Ji yra ir yra jos didybė, yra tyras buvimas

Tylai nėra nei pradžios, nei pabaigos.

Atrodo, kad ji atsirado jau tada,  kai viskas dar buvo gryna būtis.

Ji panaši į nesukurtą amžiną būtį, kai įsivyrauja tyla, atrodo,

Kad be tylos nieko daugiau ir nebuvo, kai tvyro tyla, žmogus yra jos stebimas.

Tyla permato žmogų labiau, nei žmogus tylą.

Žmogus tylos nebando,tačiau tyla visuomet išbando žmogų.

Neįmanoma įsivaizduoti pasaulio, kuris pripildytas tik kalbų,

Bet įmanoma įsivaizduoti pasaulį, kuriame nėra nieko daugiau, tik tyla.

Tyla savyje apima viską. ji nieko nelaukia,

Ji visada yra visa esanti savyje ir visai užpildo erdvę.

Ji nesivysto ir nedidėja laike, tai laikas tyloje išauga.

Jis lyg būtų pasietas į tylą, o tyla jį sugėrusi

Tarytum tyla būtų dirva, kurioje laikas subręsta pilnatvei.

Tyla nėra matoma, bet jos egzistavimas yra aiškiai apčiuopiamas.

Ji išsiplečia į didžiausius tolius ir vis tiek išlieka tokia artima,

Kad mes ją galime jausti taip konkrečiai, kaip jaučiame savo kūną.

Jos negalime apibūdinti žodžiais, bet ji yra gana apibrėžta.

Tyla visada prakalbina žmogų.

Tikslinė meditacija

Tai meditacija, kai turime konkrečių siekių. pvz.: atleidimo meditacijos, ramybės, meilės, tikėjimo ir kt. meditacijos. Jose koncentracija tikslingai nukreipta į tą intenciją, kurią pasirinkome. Tam gali buti naudojami postulatai, tam tikra malda ar mantra.

Šokių meditacija

Per kūno judesį, per išreikštą garsą, per vidines pajautas mes galime daug ką atrasti, daug ką išlaisvinti, daug ka suprasti.  Šokio metu mes galime išskleisti savo Vidinę moterį, mes galime  išgirsti jos norus, įžvelgi jos grožį,  suvokti jos išmintį, mes galime atrasti pačios save ir tai panaudoti savo realiame gyvenime.  Kas Tau yra Tavo vidinė Moteris, Tavo vidinė Deivė. Ar pažįsti Ją, ar pasitiki Jos žavesiu, išmintimi ir gebėjimais, ar Ji išskleidė savo žinojimą, talentus ir kūrybiškumą, ar Ji atvėrė pati save. Gal jau laikas susitikti su Ja sąmoningame ryšyje, pajausti Jos švelnumą, orumą ir drąsą, pajausti kas yra meilė sau ir meilė pačiam gyvenimui, pajausti pasitikėjimą savimi ir kitais, pajausti tą tikrą džiaugsmą . Šokio terapija moterims padės geriau pažinti savo kūną, padės išvalyti vidinius blokus, padės išsiaiškinti savo vidinius pojūčius.